РИНОК ПРОДАВЦЯ

РИНОК ПРОДАВЦЯ — ситуація на ринку, при якій обсяг попиту на певний товар з боку покупців значно перевищує обсяг пропозиції товару з боку продавців, що представлені на ринку. Р.п. характеризується незначним асортиментом продукції (товарів, виробів, послуг), диктатом виробника (продавця), відсутністю конкуренції, значною перевагою попиту над пропозицією. При такій системі спочатку розробляється і виробляється товар, а потім він розподіляється або проводяться активні пошуки покупців і методів інтенсивного збуту. Р.п. характеризується тим, що продавець може диктувати не лише ціни, але й умови продажу. Покупець на такому ринку мусить купувати майже все те, що постачається на ринок, незалежно від того, чи відповідають товари і послуги вимогам і потребам покупців. Р.п. характерний для незбалансованого ринку як тимчасовий для окремого товару чи в окремий тимчасовий проміжок часу, для розподілу товарів в адміністративно-командній централізованій системі. Для запобігання постійному підвищенню цін на товари і послуги необхідні жорсткі адміністративні заходи, що призводять до повного дефіциту товарів та розвитку тіньового ринку. У фармацевтичній галузі Р.п. характерний для країн адміністративно-командної системи чи перехідної економіки, а також може виникати тимчасово при появі нового оригінального препарату з високою лікувальною ефективністю, при штучно сформованому тимчасовому ажіотажному попиті, проявленні монопольного становища виробника окремого ЛП. У країнах з ринковою економікою наявність широкого асортименту по суті аналогічних препаратів, прояв підприємницької ініціативи та механізмів швидкого реагування дають змогу швидко задовольняти потреби споживачів на тлі високого тимчасового попиту на окремі ліки, а широке використання системи маркетингу в галузі охорони здоров’я дозволяє попереджати чи значно зменшувати стрімке зростання попиту.

Гаркавенко С.С. Маркетинг. — К., 2002; ЕЕ: У 3 т. — К.–Тернопіль, 2000. — Т. 3; Мнушко З.Н., Дихтярева Н.М. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч. II. Маркетинг в фармации / Под ред. З.Н. Мнушко. — Х., 2008.


Інші статті автора