РИНОК ПОКУПЦЯ

РИНОК ПОКУПЦЯ — ситуація на ринку, за якої обсяг пропозиції товару з боку продавців, що представлені на ринку, перевищує величину попиту на певний товар з боку покупців за діючими цінами. Р.п. передбачає випуск тих товарів, які потенційний споживач буде згоден купити. Умови діяльності виробників на Р.п. характеризуються подібністю товарів і послуг, подібністю цін, подібністю оформлення. Головними відмінностями між конкуруючими підприємствами є те, як вони себе поводять з покупцями і як з ними спілкуються. Дії підприємств-конкурентів можуть значно відрізнятися рівнем кваліфікації та поведінки співробітників, обсягом і якістю послуг, діловою та моральною атмосферою, маркетинговими стратегіями, технологіями комплексу просування та ін. В основі планів виробництва використовуються дані, одержані внаслідок вивчення попиту у різних сегментах ринку — окремих груп населення або організацій-споживачів, яким і буде адресована створювана продукція. Виявивши ту чи іншу незадоволену потребу споживача, виробник спрямовує зусилля на розроблення й виготовлення тих товарів, які здатні її задовольнити (див. Ринок продавця). Виробництво і збут в умовах Р.п. і складають зміст маркетингової діяльності (див. Маркетинг). Взагалі на Р.п. попитом користуються новинки, технічно більш досконалі й модні, марочні товари стають засобом виявлення індивідуальності, різні групи покупців формують нові субкультури, емоційне «який і як» превалює над «скільки», важливе значення мають питання захисту навколишнього середовища. Поведінка покупців при прийнятті рішень про покупку товару стає більш непередбачуваною й непостійною. Характерними особливостями фармацевтичного Р.п. є різноманітність пропозицій по суті аналогічних препаратів, лікарських форм, жорстка конкурентна боротьба виробників фармацевтичної продукції (продавців), підвищені потреби покупців до якості ЛП і послуг фармацевтичних організацій, а також до кваліфікації провізорів, фармацевтів, маркетологів, лікарів та інших працівників. Факторами успіху на Р.п. є висока ефективність, доступність та безпека ліків, надійне обслуговування, активний збут, орієнтований на конкретного хворого. Покупці на фармацевтичному ринку більш вимогливі: віддають перевагу якості, бажають одержувати як професіональні, так і чесні консультації, оцінюють при цьому філософію і мету виробника чи аптеки, цінності, місію та репутацію фармацевтичної організації, неписані моральні норми й духовні принципи, які вона сповідує.

Гаркавенко С.С. Маркетинг. — К., 2002; ЕЕ: У 3 т. — К.–Тернопіль, 2000. — Т. 3; Мнушко З.Н., Дихтярева Н.М. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч. II. Маркетинг в фармации / Под ред. З.Н. Мнушко. — Х., 2008.


Інші статті автора