РИЖЕНКО Ірина Михайлівна

РИЖЕНКО Ірина Михайлівна (05.10.1950, Харків) — доктор медичних наук (2000), професор кафедри фармакології НФаУ (з 2003).

rygenko.tifЗакінчила з відзнакою Харківський медичний інститут (1973), Інститут підвищення кваліфікації фахівців народного господарства і керівників у сфері патентної роботи (Москва, 1980).

Працювала: старший лаборант, лікар-мікробіолог відділу біологічного контролю заводу «Бактерійні препарати» (1973–1975); молодший науковий співробітник лабораторії дитячих краплинних інфекцій Харківського науково-дослідного інституту мікробіології вакцин і сироваток ім. І.І. Мечникова (1975–1983); асистент (1983–1986), доцент (1986–2003), професор (з 2003) кафедри фармакології НФаУ.

Напрями наукових досліджень: дослідження в галузі репродуктивної фармакології (вивчення препаратів, що впливають на скоротливу активність матки, гравідопротекторів, простатопротекторів).

Наукові здобутки: автор 180 наукових та навчально-методичних праць, серед них — монографія, 7 авторських свідоцтв, один патент (РФ), 3 методичні рекомендації, 3 інформаційні листи, 9 навчальних посібників, 2 збірники тестів для самопідготовки фахівців з фармації, співавтор підручника «Фармакологія», курсу лекцій з фармакології. Підготувала одного кандидата наук. Член спеціалізованої вченої ради.

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України (2005).

Основні праці: Биологические свойства возбудителя коклюша и его роль в эпидемическом процессе в условиях многолетней специфической профилактики (канд. дис.). — К., 1983; Изучение токолитической активности производных триптамина, гетерилпропионовых кислот, фенилалкиламинов и создание на их основе лекарственного препарата (докт. дис.). — К., 2000; Лекарственные препараты Украины 1999–2000: Справочник в 3 т. — Х., 2000 (співавт.); Лікарські препарати України — 2005: Довідник. — Х., 2005 (співавт.); Ринок простатопротекторів в Україні: реалії та перспективи // Провізор. — 2008. — № 16 (співавт.); История лекарственных препаратов, влияющих на сократительную активность матки: Монография. — Х., 2008 (співавт.).

Славетні імена Національного фармацевтичного університету / За ред. чл.-кор. НАН України, проф. В.П. Черних. — Х., 2005.


Інші статті автора