РИБОСОМНІ РНК

РИБОСОМНІ РНК (рРНК) (грец. soma — тіло) — клас клітинних РНК, які входять до складу рибосом прокаріотичних та еукаріотичних клітин. рРНК становлять близько 80% усієї РНК клітини; вони локалізовані в основному в цитоплазмі, а також у мітохондріях. рРНК разом зі специфічними білками становлять основу структури рибосом — нуклеопротеїнових структур, призначених для синтезу білка по РНК-матриці. Рибосома забезпечує специфічний контакт матричної і транспортних РНК, унаслідок якого відбувається трансляція нуклеотидної послідовності, зчитаної з певного гена, в амінокислотну послідовність відповідного білка. Прокаріотичні рибосоми містять приблизно 65% рРНК і близько 35% білка. Найбільш повно вивчені рибосоми E. coli. Коефіцієнт седиментації такої рибосоми — 70S, мол. м. — 2,5·106. Прокаріотичні рибосоми складаються з двох субодиниць — великої з коефіцієнтом седиментації 50S і малої — з коефіцієнтом седиментації 30S; маса великої субодиниці — 1,8·106 Дал, а малої — 1,0·106 Дал. До складу 50S-субодиниці входить одна молекула 23S-рРНК, одна молекула 5S-рРНК і 34 молекули білка. Субодиниця 30S містить одну молекулу 16S-рРНК і 21 білка. Рибосоми еукаріотів також складаються з двох субодиниць — великої з константою седиментації 60S та мол. м. 2,8·106 Дал і малої, що має константу седиментації 40S і мол. м. 1,4·106 Дал. Субодиниці рибосом відрізняються набором рРНК, а також кількістю і структурою білків. Існує кілька видів рРНК, які відрізняються за первинною структурою, нуклеотидним складом, мол. м. та іншими показниками. Функції окремих рРНК ще з’ясовуються. 60S-субодиниця містить 5S-рРНК, 5,8S-рРНК і 28S-рРНК та більше 50 різних поліпептидів. Мала 40S-субодиниця має одну 18S-рРНК і близько 30 поліпептидних ланцюгів. Усі рРНК, за винятком 5S-рРНК, мають загального попередника — 45S-РНК, який локалізується в ядерці. У молекули 5S-рРНК є свій власний попередник. В ядерці відбувається упаковка рРНК з рибосомними білками. У цитоплазмі рибосоми досить стійкі й здатні здійснювати велику кількість циклів трансляції. рРНК — високометильовані полірибонуклеотиди, в яких метильні групи зв’язані або з азотистими основами, або з 2'-гідроксильними групами рибози.

Просторова структура рРНК повністю не вивчена. Кожна з рРНК має специфічну тривимірну структуру, зумовлену характером внутрішньомолекулярної взаємодії азотистих основ. Установлено, що в одноланцюгових молекулах рРНК є багато спіралізованих ділянок («шпильок»). рРНК є важливим компонентом системи, яка необхідна для нормального процесу синтезу білка на рибосомах.

Губський Ю.І. Біологічна хімія. — К.–Тернопіль, 2000; Ленинджер А. Основы биохимии: В 3 т. — М., 1985. — Т. 3; Страйер Л. Биохимия: В 3 т. — М., 1985. — Т. 3.


Інші статті автора