РЕЦЕПТУРА

РЕЦЕПТУРА — важливий показник роботи аптеки, який визначає її як заклад системи охорони здоров’я. Розраховується як показник кількості ЛП, відпущених з аптеки за рецептами чи вимогами (накладними) лікувально-профілактичних закладів за певний час. Може бути класифікована за різними критеріями. За технологічним показником Р. розподіляють на екстемпоральну (індивідуальне приготування ліків) та готових ЛП (ліки промислового виготовлення). Залежно від статусу лікувально-профілактичного закладу, де були виписані рецепти, Р. розподіляють на амбулаторну та стаціонарну. Амбулаторна Р. визначає кількість відпущених ЛП за певний період амбулаторним хворим за рецептами лікарів, які працюють у поліклініках, клініках науково-дослідних інститутів, медичних навчальних закладах, медичних пунктах, фельдшерсько-акушерських пунктах, а також лікарів, які займаються медичною практикою на підприємницьких засадах. Амбулаторна Р. планується з урахуванням кількості амбулаторних відвідувань та середньостатистичного коефіцієнта у перерахунку амбулаторних відвідувань на рецепти. Стаціонарна Р. — кількість ЛП, відпущених стаціонарним хворим за певний період за рецептами, які надходять з лікувально-профілактичного закладу, прикріпленого для обслуговування до аптеки згідно з договором. Планування стаціонарної Р. здійснюється на базі показників ефективності використання ліжко-фонду лікувально-профілактичного закладу, який обслуговується, та середньостатистичного коефіцієнта перерахунку ліжко-днів у стаціонарні рецепти. Згідно з формою оплати за надану медикаментозну допомогу Р. можна розподілити на Р., за якою ЛП реалізують за повну вартість (оплата здійснюється готівкою на момент купівлі товару), безкоштовну та пільгову (безготівковий розрахунок між аптекою та лікувально-профілактичними закладами або в разі пільгової Р. — частково готівковий та безготівковий розрахунок). У системі медичного страхування розрізняють страхову та нестрахову Р. Остання складається зі страхових рецептів, за якими відпущені ліки застрахованим хворим і вартість яких буде оплачена зі спеціальних страхових фондів обов’язкового чи добровільного медичного страхування. Страхова Р. гарантує аптекам певний обсяг робіт і як наслідок цього — отримання доходу, незважаючи на різні кон’юнктурні зміни на фармацевтичному ринку. Аналіз Р. аптеки здійснюється на базі даних первинного (внутрішньогосподарського) обліку та звітності. Використовують дані «Квитанційної книжки» або «Рецептурного журналу», «Журналу обліку Р.», «Реєстрації роздрібних оборотів» як складової таблиці «Звіту про фінансово-господарчу діяльність аптеки». Для детальнішого аналізу безкоштовної та пільгової Р. використовують «Журнал обліку пільгових та безкоштовних рецептів», «Зведений реєстр». Результати аналізу дають змогу оцінити ефективність роботи аптеки, розробити нову стратегію й тактику співпраці з іншими суб’єктами фармацевтичного ринку, планувати обсяги робіт, розраховувати виробничий та допоміжний штат аптеки, тарифи, витрати на допоміжні матеріали тощо. Р. на сучасному рівні розвитку вітчизняного фармацевтичного ринку повинна визначати якість та рівень фармацевтичного обслуговування населення.

Закон України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 р.; Лицензирование в Европейском Союзе: фармацевтический сектор / Ред.-сост. В.А. Усенко, А.Л. Спасокукоцкий. — К., 1998.


Інші статті автора