РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ — сукупність організаційно-технічних, економіко-правових, фінансових та інших заходів, спрямованих на зміну організаційної структури, структури управління, форми власності, організаційно-правових форм та інших заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи, оздоровлення фінансово-економічного стану ФП, збільшення обсягів випуску продукції чи зміни асортиментної структури ЛП, які воно виробляє. Р. на рівні підприємства стосується всіх сфер його діяльності, починаючи від виробничо-технічних та організаційних систем і завершуючи фінансовими аспектами та проблемами власності. Процес Р. на фармацевтичному ринку необхідно розглядати як спосіб ліквідації протиріч між вимогами ринку і застарілою логікою дій підприємств галузі. Р. підприємств фармацевтичної промисловості передбачає забезпечення їх виживання в майбутньому під впливом натиску конкуренції. Р. підприємства може бути комплексною чи частковою залежно від того, наскільки глибокі протиріччя виникли між ринком і конкурентами, з одного боку, і підприємством — з іншого. За спрямованістю Р. може охоплювати такі сфери, як управлінська, технічна, економічна, фінансова, організаційно-правова. За формою Р. може бути оперативною й стратегічною. Оперативна Р. ФП розглядає рішення таких питань, як забезпечення ліквідності й поліпшення результатів діяльності підприємства. Основними шляхами цієї Р. можуть бути: скорочення чисельності працюючих, покращання організації виробництва, удосконалення управління грошовими потоками, економія витрат, виключення збиткових видів діяльності, підвищення контролю якості продукції та використання фінансових ресурсів. Таку Р., як правило, проводять протягом досить короткого часу (2–3 міс), і спрямована вона на різке підвищення ефективності власної діяльності підприємства на короткий термін. Якщо не докладати подальших зусиль з метою докорінного перетворення комплексних напрямків діяльності підприємства, тобто не забезпечувати стратегічної Р., то підприємство рано чи пізно знову опиниться в кризовому стані. Стратегічна Р. ФП, як правило, спрямована на забезпечення довгострокової конкуренції на внутрішньому і, за можливістю, на зовнішніх фармацевтичних ринках. Стратегічна Р. передбачає впровадження таких заходів: Р. організаційної структури підприємства і можливу зміну форм власності; впровадження нових технологій; придбання нового устаткування та обладнання; розроблення й впровадження у виробництво нових видів ЛП; пошук нових ринків збуту; підвищення кваліфікації персоналу та ін. Порядок проведення Р. підприємства має свій алгоритм, прийнятий в Україні. Спочатку проводиться попередній аналіз стану ФП за всіма напрямками його діяльності, обґрунтовуються висновки про необхідність Р., визначається категорія підприємства, що реорганізується, потім здійснюється поглиблений аналіз техніко-економічного і фінансового стану підприємства для обґрунтування концепції, визначення варіанта проведення й плану Р., а також бізнес-плану функціонування реструктуризованого підприємства. На наступному етапі проводиться саме процес Р. в організаційно-економічному, правовому і технічному напрямках. Визначається економічна ефективність і оцінюються фактичні результати проведених організаційно-технічних заходів.

Бойчик І.М. Економіка підприємства. — К., 2004; Господарський кодекс України. — Х., 2003; ЕЕ: У 3 т. / С.В. Мочерний. — К.–Тернопіль, 2000; Економіка підприємства / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. — К., 2003; Закон України «Про власність» // Нове законодавство України. Вип. 2. — К., 1992; Пушкар М.С. Планування і організація підприємств, об’єднань і комплексів. — К., 1992; Філімоненко О.С. Фінанси підприємств. — К., 2002.


Інші статті автора