РЕКЛАМНИЙ БЮДЖЕТ

РЕКЛАМНИЙ БЮДЖЕТ — деталізована розбивка рекламних витрат на конкретні товари, ринки та засоби масової інформації. Бюджет рекламування звичайно розробляється на рік. Для визначення бюджету рекламування підприємство може використати такі методи: перший — усе, що ви можете собі дозволити. Підприємство спочатку виділяє кошти на всі елементи маркетингу, крім комунікацій, основну частину яких становлять витрати на рекламну діяльність, тобто асигнування на рекламування визначаються за залишковим принципом; другий — відповідно до збільшення обсягів продажу товарів даної групи: якщо більше товарів було продано за минулий період, то більші витрати на рекламу плануватимуться на наступний період; третій — з орієнтацією на конкурентів. Метод базується на умовному визнанні ідентичності ринкового становища підприємства та його конкурентів. Бюджет визначається з орієнтацією на рекламну стратегію, ринкове становище та бюджет конкурентних структур; четвертий — відповідно до суми прибутку, яку сподіваються одержати від продажу товарів даної групи; п’ятий — залежно від цілей та завдань, які постають перед підприємством. Метод чітко окреслює цілі на наступний період, пов’язує витрати з виконанням завдань плану. Цей метод найефективніший, але потребує значного капіталу та кваліфікованих кадрів; шостий — метод частки ринку. Цей метод базується на передбачуваній залежності між часткою ринку, яку обслуговує підприємство, і часткою цього підприємства на загальному ринку реклами.

Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій. — К., 2000; Мнушко З.Н., Дихтярева Н.М. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч. II. Маркетинг в фармации / Под ред. З.Н. Мнушко. — Х., 2008.


Інші статті автора