РЕЕКСПОРТ

РЕЕКСПОРТ — митний режим, відповідно до якого товари, що надходять з інших країн, не пізніше ніж у встановлений законодавством строк з моменту їх ввезення на митну територію України, вивозяться з цієї території в режимі експорту. Товари, що походять з інших країн, можуть вивозитися за межі митної території України в режимі Р. якщо: 1) митному органу надано дозвіл уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу чи органу, визначеного міжнародним договором України, укладеним в установленому законом порядку, на реекспорт товарів; 2) товари, що реекспортуються, перебувають у тому ж стані, в якому вони перебували на момент ввезення на митну територію України, крім змін внаслідок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання; 3) товари, що реекспортуються, не використовувалися на території України з метою одержання прибутку; 4) товари, що реекспортуються, вивозяться не пізніше ніж через один рік з дня їх ввезення на митну територію України.

Звільнення від оподаткування товарів, що реекспортуються, регулюється виключно податковими законами України. До товарів, що реекспортуються, не застосовуються заходи нетарифного регулювання, крім випадків, визначених законом. Митне оформлення іноземних товарів, які вивозяться з митної території України згідно з митним режимом Р., здійснюється лише за згодою митниці України та тільки у випадках забезпечення оплати митних зборів та податків внесених з оподаткованих сум на депозити митниці, на якій буде відбуватися митне оформлення товарів. Якщо ЛЗ і вироби медичного призначення при їхньому ввозі заявляються митному органу України як призначені безпосередньо й винятково для Р., строк їхнього ввозу на митну територію України не може перевищувати 6 міс. Такі товари за відсутності можливості їхнього негайного вивозу повинні бути поміщені на склад тимчасового зберігання або митний склад.

Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств. — Львів, 2004; Фінанси підприємств / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. — К., 2000.


Інші статті автора