РЕДАКТОРИ ГРАФІЧНІ ТА ТЕКСТОВІ

РЕДАКТОРИ ГРАФІЧНІ ТА ТЕКСТОВІ — особливі прикладні програми для компютерів, призначені для підготовки різноманітних текстових і графічних документів. Вони дозволяють створювати, редагувати та друкувати текстові документи і графічні зображення — малюнки, графіки, діаграми тощо.

Текстові редактори забезпечують не тільки набирання текстів на клавіатурі, а й їх редагування, форматування, записування для подальшого використання, складання нового документа з уже існуючих текстів, застосування готових шаблонів для набору часто відтворюваних документів, друкування тексту і багато іншого. Сучасні програми підготовки текстів забезпечують також і використання багатьох елементів видавничих систем — верстання сторінок, роботу з документами великого формату і складної структури, включення в текст матеріалів різного типу, напр. таблиць, малюнків, математичних і хімічних формул. Важливим елементом текстових редакторів є засоби перевірки документів на їх коректність з точки зору правил граматики і орфографії. Повністю автоматизувати процес перевірки документів неможливо (для цього як мінімум потрібно, щоб текстовий редактор «розумів» зміст документа). Найбільш поширені текстові редактори з пакету програм Microsoft Office — Microsoft Word та Microsoft WordPad.

Графічні редактори зазвичай мають набір різноманітних інструментів для створення графічних зображень. Залежно від способу створення та зберігання розрізняють два різновиди зображення: растрові (піксельні) і векторні. Растрові зображення зберігаються у вигляді таблиці (матриці) точок, для кожної з яких задано колір. Основною перевагою растрової графіки є відносна простота програмного забезпечення та висока швидкість виведення зображення на монітор. При цьому обсяг пам’яті для збереження растрового зображення визначається добутком розміру таблиці (у пікселях) на глибину кольору (у байтах). Тому високоякісне зображення може зайняти до сотень мегабайтів пам’яті. Крім того, можливості перетворень растрових зображень дуже обмежені порівняно з векторними. Для економії пам’яті растрове зображення зберігається в запакованому вигляді у спеціальних форматах: BMP, Gif, FPX, Tiff, JPG та ін. У векторній графіці всі зображення описуються у вигляді математичних об’єктів — контурів. Кожен контур становить незалежний об’єкт, що дає можливість його переміщувати, змінювати масштаб, довільно трансформувати. Векторні об’єкти можуть містити складні зображення та потребують значно меншого обсягу пам’яті, ніж растрові. Найбільш поширені серед користувачів персональних комп’ютерів графічні редактори: піксельної графіки — Adobe Photoshop CS, Microsoft Paint; векторної графіки — Adobe Illustrator CS, Microsoft Map, CorelDraw. Для роботи з хімічними формулами використовують спеціальні графічні редактори — CHEMWIND, ISYSDRAW.

Глушков С.В., Лобяк А.В., Сурядный А.С. Деловая графика. — Х., 2002; Кенин А.М., Печенкина Н.С. IBM PC для пользователей, или Как научиться работать на компьютере. — Екатеринбург, 1997; Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. — М., 1998; Шафрин Ю.А. Основы компьютерной технологии. — М., 1998.


Інші статті автора