РЕБІНДЕРА ПРАВИЛО

РЕБІНДЕРА ПРАВИЛО, або «правило урівнювання полярностей». Дозволяє передбачити адсорбцію речовини С на поверхні поділу двох фаз А і В (для випадку адсорбції газів (пари) і рідин (діелектриків)). Речовина С може адсорбуватися на поверхні поділу фаз А і В лише в тому разі, якщо вона своєю наявністю у поверхневому шарі буде урівнювати різницю полярностей цих фаз, тобто за умови що її полярність (Роl C) або діелектрична стала (εС) буде знаходитися між полярностями фаз А і В (Pol A, Pol B або εА, εВ). Отже, умова адсорбованості речовини С виражається таким чином:

Pol A > Pol C > Pol B

або

εА > εC > εB.

Р.п. указує, що із найменш полярної фази (газового середовища, неполярних рідин) адсорбується найбільш полярний компонент; для того, щоб він у той же час адсорбувався, тобто виштовхувався з більш полярної фази, він повинен бути в ній менш полярним компонентом. Якщо фази А і В різко розрізняються за полярностями, взаємодія між ними незначна, а вільна поверхнева енергія велика, то тим більша вірогідність її зниження за рахунок адсорбції розчиненої речовини, яка зазвичай має проміжну полярність. Так, активоване вугілля — гідрофобний адсорбент, неполярна речовина (ε = 5,7 при 293 К) буде краще адсорбувати речовини (εреч), розчинені у полярних розчинниках, зокрема у воді (ε = 80,3 при 293 К) за умови 80,3 > εреч > 5,7. Експериментально також встановлено: якщо певний адсорбент більш ефективно адсорбує речовини з водних розчинів, то він буде добре адсорбувати їх і з крові. Саме цим пояснюється широке застосування в медичній практиці активованого вугілля як засобу швидкої допомоги при отруєннях і патологічних станах.

Николаев В.Г., Стрелко В.В. Гемосорбция на активированных углях. — К., 1979; Ребиндер П.А. Поверхностные явления в дисперсных системах. Коллоидная химия. — М., 1978; Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной химии. — СПб., 1995.


Інші статті автора