РЕБІНДЕРА ЕФЕКТ

РЕБІНДЕРА ЕФЕКТ (адсорбційне зниження міцності твердих тіл) — зменшення поверхневої (міжфазної) енергії внаслідок фізичних або хімічних процесів (адсорбції ПАР, змочування тощо) на поверхні твердих тіл, що призводить до зміни їх механічних властивостей (зниження міцності, виникнення крихкості, зменшення довговічності, підвищення пластичності тощо). Сутність Р.е. полягає в полегшенні деформації та руйнуванні твердих тіл внаслідок зменшення їх вільної поверхневої енергії за наявності малих кількостей ПАР, які називаються знижувачами твердості. Різноманітні за природою та специфічні за механізмом дії знижувачі твердості, з одного боку, полегшують подрібнення, а з іншого — запобігають агрегації частинок, які утворюються в цьому процесі. Вивчення умов, за яких проявляється Р.е., є дуже важливим для фармацевтичної промисловості, тому що сприяє інтенсифікації процесів диспергування при одержанні дисперсних систем, зокрема порошків, та зменшенню енерговитрат на їх проведення.

Горюнов Ю.В., Перцов Н.В., Сумм Б.Д. Эффект Ребиндера. — М., 1966; Ребиндер П.А. Поверхностные явления в дисперсных системах. Физико-химическая механика. — М., 1979.


Інші статті автора