ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

ПУЛЬМОНОЛОГІЯ (лат. рulmo — легеня + lоgos — слово, вчення), розділ клінічної медицини, що вивчає хвороби органів дихання: трахеї, бронхів, легень і плеври.

П. виокремилася з терапії, хірургії, педіатрії в самостійний розділ медицини у другій половині ХХ ст. Це було зумовлено зростанням захворюваності на пневмонію, бронхіт, новоутворення та інші патології легень, що вимагало створення спеціалізованих лікувально-профілактичних установ, підготовки лікарів-пульмонологів. Туберкульоз легень — предмет вивчення окремої клінічної дисципліни — фтизіатрії. У сучасній медицині відмічають тенденцію до інтеграції пульмонології і фтизіатрії, що зумовлено зміною перебігу туберкульозу, який зближується у своїх проявах з імуноалергічними, професійними, пухлинними, паразитарними ураженнями легень. У П. застосовується низка спеціальних методів дослідження: рентгенологічні (томографія, пневмомедіастинографія, ангіопульмонографія, бронхографія), ендоскопічні (трахеобронхоскопія, плевроскопія), функціональні (дослідження функцій зовнішнього дихання, кровообігу в легенях), лабораторні (дослідження мокротиння, промивних вод бронхів, аспіраційна біопсія бронхів та пункційна біопсія бронхів і лімфатичних вузлів). У 1922 р. був створений Київський туберкульозний інститут. У 1928 р. йому було присвоєно ім’я ініціатора його організації, клініциста, професора Ф.Г. Яновського. З вересня 1993 р. і дотепер іменується Інститутом фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України. З 1993 р. на базі інституту видається «Український пульмонологічний журнал».

Підготовка лікарів-пульмонологів у світі здійснюється або шляхом клінічної ординатури та аспірантури (напр. в Україні), або навчанням в легеневих відділеннях медичних коледжів (напр. у США), де лікарі одержують диплом пульмонолога.

Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров — М., 1997. — Т. 21; Нєчай С. Російсько-український медичний словник з іншомовними назвами. — К., 2000; Рациональная фармакотерапия заболеваний органов дыхания: Рук. для практикующих врачей / Под общ. ред. А.Г. Чучалина. — М., 2004. — Т. 5.


Інші статті автора