ПСЕВДОЗРІДЖЕННЯ

ПСЕВДОЗРІДЖЕННЯ — спосіб взаємодії течії газу або рідини (зріджувальний агент) з шаром твердого, зернистого матеріалу, коли тверді частки, суспендовані в течії, мають пульсаційний або вихровий рух у межах шару. Перехід нерухомого шару у псевдозріджений відбувається при такій швидкості зріджувального агента (перша критична швидкість), що забезпечує рівновагу між силами ваги та зчеплення, з одного боку, і аеродинамічною силою течії з іншого. Псевдозріджений шар існує в діапазоні швидкостей, верхньою межею якого є швидкість (друга критична), при якій тверді частки починають виноситися з шару течією зрідженого агента. Залежно від швидкості течії псевдозріджувальний шар знаходиться в одному із зазначених станів: фільтрація, розпушення, «кипіння», режим винесення. Подібний розподіл має умовний характер, оскільки межа існування стану залежить від розмірів, форми та густини твердих часток, а також від властивостей зріджувального агента. П. широко застосовується в промислових технологіях, оскільки використання псевдозріджувального шару приводить до підвищення ефективності процесів тепло- і масообміну за рахунок перемішування. У фармацевтичній промисловості П. застосовується для сушіння таблеткових гранулятів, гранулювання таблеткових сумішей, згущення рідин у шарі з киплячими інертними тілами, нанесення захисного покриття на таблетки та ін. У псевдозрідженому шарі газ виконує одночасно дві функції. Він діє як робоче тіло, що передає механічну енергію, необхідну для перемішування часток, а також як теплоносій, що передає тепло від його джерела до часток, які перемішуються. Застосування П. передбачає наявність механічних пристроїв, інтенсифікаторів технологічних процесів і дозволяє одержати високу якість кінцевих продуктів і створити санітарно-гігієнічні умови виробництва. Поряд з цим П. має свої недоліки, до яких можна віднести можливість одержання агломератів, а також злипання часток. Апарати з псевдозрідженим шаром, що застосовуються для сушіння гранулятів ЛП, за характером матеріалу, для оброблення, поділяються на дві групи: для сипких і пастоподібних матеріалів. Найбільш поширені у фармацевтичній промисловості апарати періодичної дії: сушарки порційного типу для сушіння таблеткових гранулятів та інших сипких матеріалів і апарати з пульсаційним шаром для обробки матеріалів, що грудкуються. Апарати з псевдозрідженим шаром застосовують для проведення процесів грануляції (сушарки-гранулятори). Якість гранул залежить від швидкості газу, складу та швидкості подавання рідини на гранулювання, температури в шарі. П. може застосовуватися для нанесення захисного покриття на таблетки. Конструктивно апарати з псевдозрідженим шаром мають багато спільного з апаратами для сушіння та гранулювання. Метод напилення у псевдозрідженому шарі застосовується при одержанні мікрокапсул. Лікарську речовину розчиняють у водному розчині плівкоутворювача і розпилюють над шаром порошку; краплі рідини у псевдозрідженому шарі інертного порошку твердішають і виводяться із зони контакту. На сьогодні існують методи нанесення плівкоутворювача на кристалічні сполуки, які знаходяться у псевдозрідженому стані.

Классен П.В., Гришаев И.Г. Основы техники гранулирования. — М., 1982; Протодьяконов И.А., Чесноков Ю.Г. Гидромеханика псевдоожиженного слоя. — Л., 1982; Рощин Н.И. Псевдоожижение в производстве лекарств. — М., 1981; Технология лекарственных форм: В 2 т. Т. 2 / Р.В. Бобылев, Т.П. Грядунова, Л.А. Иванова и др. — М., 1991.


Інші статті автора