ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ

ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ — послідовність, реалізація безперервних взаємопов’язаних дій, тобто управлінських функцій (див. Функції управління). Кожна управлінська функція є процесом (оскільки складається із серії взаємопов’язаних дій), а П.у. є загальною сумою всіх функцій. В узагальненому вигляді П.у. складається з функцій планування (див. Планування), організації (див. Організація), мотивації (див. Мотивація) та контролю, що об’єднані сполучними процесами комунікацій та прийняття рішення (див. Управлінське рішення). Процесний підхід (див. Підходи до управління) уперше запропонований класичною школою адміністративного управління (Анрі Файоль та ін.). П.у. передбачає наявність суб’єкта та об’єкта управління, тобто підсистеми, що управляє, та підсистеми, на яку спрямована управлінська дія. Одна й та сама структура організації (див. Організаційна структура) може бути і об’єктом, і суб’єктом управління. Керівник ФП є суб’єктом управління, а структурні підрозділи (відділи, цехи) та їх керівники є об’єктами управління. Керівник структурного підрозділу є суб’єктом управління щодо співробітників цього підрозділу, які є об’єктами управління. Під П.у. слід розуміти діяльність об’єднаних у певну структуру суб’єктів управління, спрямовану на досягнення поставлених цілей шляхом реалізації відповідних функцій, принципів і методів управління. Здійснення П.у. передбачає наявність системи (організації), встановлення цілей, моделювання стану, в яких необхідно перевести систему чіткого та спрямованого здійснення впливу на систему відповідно до поставлених цілей.

Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. — М., 1992; Мнушко З.Н., Дихтярева Н.Н. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч. І. Менеджмент в фармации / Под ред. З.Н. Мнушко. — Х., 2007.


Інші статті автора