ПРОФЕСІЙНІ (виробничі) ШКІДЛИВОСТІ

ПРОФЕСІЙНІ (виробничі) ШКІДЛИВОСТІ — несприятливі для здоров’я фактори трудового (виробничого) процесу або незадовільні санітарно-гігієнічні умови праці, які можуть бути прямою причиною порушень працездатності та стану здоров’я працівників. П.ш. можна поділити на 5 основних класів: психологічні чинники: статичні й динамічні перевантаження, фізіологічно недостатня рухова активність, фізіологічні перевантаження органів кровообігу та інші, нервово-психічні перевантаження; фізичні чинники: підвищена або знижена температура, вологість повітря, підвищений рівень ІЧ, УФ-випромінювання, підвищена запиленість повітря, підвищений рівень шуму, вібрації, ультразвуку, нераціональна освітленість та ін.; хімічні виробничі шкідливості: гази, пара, рідини, аерозолі; біологічні чинники: мікро-і макроорганізми, вітаміни, гормони, антибіотики, речовини білкової природи; небезпека виробничих травм: наявність рухомих машин і механізмів, незахищених рухомих елементів виробничого обладнання, небезпечного рівня напруги в електричному колі та ін.

Загальна гігієна: Словник-довідник / За заг. ред. І.І. Даценко. — Л., 2001; МВ 64У-1-97. Производство лекарственных средств. Надлежащие правила и контроль качества. — К., 1997.


Інші статті автора