ПРОФЕСІЙНІ СОЮЗИ ФАРМАЦЕВТІВ

ПРОФЕСІЙНІ СОЮЗИ ФАРМАЦЕВТІВ — масові організації фармацевтів (провісники сучасних фармацевтичних асоціацій). Першим подібним закладом у Російській імперії вважається Санкт-Петербурзьке товариство, засноване в 1819 р. Головними завданнями фармацевтичних товариств були: розвиток наукової й практичної фармації, урегулювання взаємовідносин між власниками аптек та службовцями-фармацевтами. Організація соціального забезпечення аптечних працівників (Російська пенсійно-допоміжна каса була заснована в 1895 р.), а також участь у професійній підготовці фармацевтів. Наприкінці ХІХ — початку ХХ ст. у період загострення внутрішньополітичних та економічних протиріч у російському суспільстві виникає два типи фармацевтичних організацій: об’єднання, що захищали інтереси власників аптек (Московське фармацевтичне товариство, засноване в 1864 р.; Київське фармацевтичне товариство взаємної допомоги, засноване в 1874 р.), і організації, що відстоювали права службовців-фармацевтів (Російське фармацевтичне товариство, засноване в 1895 р.; Північне фармацевтичне товариство, засноване в 1899 р., Комітет одеських фармацевтів).

Зильберг И. На заре профессионального движения аптечных работников. — М., 1926; Левинштейн И.И. История фармации и организация фармацевтического дела. — М., 1939; Історія фармації України / За ред. В.П. Черних, Є.А. Подольської. — Х., 1999.


Інші статті автора