ЦЕНТР ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ЦЕНТР ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ — структурний підрозділ підприємства, менеджер якого несе відповідальність за певні показники в межах своїх функціональних обов’язків. Структура Ц.в. повинна відповідати організаційній структурі управління ФП.

Традиційно Ц.в. поділяються на чотири типи: центр витрат, центр інвестицій, центр доходу, центр прибутку.

Центр витрат — це структурний підрозділ, менеджер якого несе відповідальність тільки за витрати. Для вітчизняних ФП, яким притаманна лінійно-функціональна організаційна структура, типовими центрами витрат є виробничі цехи, технологічні служби, відділ маркетингу, відділ матеріально-технічного забезпечення, планово-економічний відділ, бухгалтерія, відділ кадрів, юридичний відділ, канцелярія, відділ охорони. Центр інвестицій — це структурний підрозділ, менеджер якого несе відповідальність за інвестиційні витрати і результати реалізації інвестиційного проекту. Типовим центром інвестицій на ФП є відділ капітального будівництва. Центр доходу — це структурний підрозділ, менеджер якого несе відповідальність за дохід та витрати тільки від власної діяльності. На ФП центрами доходу є відділ збуту, який є відповідальним за обсяги реалізації ЛЗ і витрати на їх збут. Центр прибутку — це підрозділ, менеджер якого несе відповідальність за витратну і доходну частини основного бюджету, тобто за прибуток підприємства у цілому. Центром прибутку є саме ФП, яке контролює чистий прибуток, що є підсумком результатів діяльності всіх підрозділів підприємства.

Залежно від типу відповідальності для кожного центру повинні встановлюватися власні цільові показники, які закладаються у бюджети діяльності структурних підрозділів. Виконання цих показників є умовою преміювання працівників відповідних Ц.в. Кількісне зіставлення фактичних значень цільових показників із запланованими дозволяє визначити виконання умов преміювання Ц.в.

Ананькина Е.А., Данилочкина С.В., Данилочкина Н.Г. Контролинг как инструмент управления предприятием. — М., 2002; Грещак М.Г., Гребешкова О.М., Коцюба О.С. Внутрішній економічний механізм підприємства. — К., 2001; Пушкарь М.С. Контролінг: Моногр. — Тернопіль, 1997.


Інші статті автора