ФАРМАЦЕВТИЧНІ ЧИННИКИ

ФАРМАЦЕВТИЧНІ ЧИННИКИ, які впливають на ступінь і тривалість фармакологіч­ної дії ЛП, поділяють на 5 основних груп: фізичний стан лікарських речовин, проста хімічна модифікація, допоміжні речовини, вид лікарської форми і шляхи її введення в орга­нізм, технологічні процеси. Всі ці чинники суттєво змінюють ступінь терапевтичного ефекту ЛП. Вони можуть посилювати або, навпаки, зменшувати його. Крім того, Ф.ч. можуть усувати побічну дію ЛП або сприяти її проявам. Від Ф.ч. залежать процеси всмоктування, біотрансформації та елімінації препаратів з організму. Тому при розробленні складу і технології нових ЛП та вдосконаленні існуючих необхідно враховувати можливий вплив Ф.ч. на їх фармакодинаміку та фармакокінетику. Фізичний стан лікар­ської речовини містить такі чинники, як розмір часток­ (дисперсність), агрегатний стан, оптична актив­ність, поверхневий натяг, рН розчину, поліморфізм та ін. Проста хімічна модифікація лікарської речовини — стан, при якому одна й та ж сама лікарська речовина використовується в різних хімічних формах: сіль, кислота, основа, ефір, комплексна сполука та ін. Допоміжні речовини, які застосовують у технології ЛП, також впливають на фармакологічну дію, при цьому має значення їх природа і кількість. Тому із існуючого широкого асортименту допоміжних речовин їх вибір повинен бути індивідуальним для кожного препарату. Оптимальна активність ЛП досягається призначенням його в раціональній лікарській формі, яка, у свою чергу, визначає шлях уведення. Технологічні процеси (операції, обладнання), які застосовуються при приготуванні ЛП, також змінюють силу його терапевтичної дії. Спосіб одержання ЛП визначає його ста­біль­ність, тобто тривалість зберігання та якість, впливає на його біотрансформацію в орга­нізмі. Недотримання певних умов технології виробництва призводить до виникнення терапевтичної нееквівалентності.

Літ.: Тихонов О.І., Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків. — Х., 1995; Биофармация / А.И. Тихонов, Т.Г. Ярних, И.А. Зупанец и др.; Под. ред. А.И. Тихонова. — Х., 2003; Фармацевтичні та медико-біологічні аспекти ліків / І.М. Перцев, О.Х. Пімінов, М.М. Слободянюк та ін.; за ред. І.М. Перцева. — Вінниця, 2007.