ОСОБЛИВО НЕБЕЗПЕЧНІ ІНФЕКЦІЇ

ОСОБЛИВО НЕБЕЗПЕЧНІ ІНФЕКЦІЇ (ОНІ) — група гострих заразних захворювань людини, які можуть раптово виникну­ти, швидко поширитись і масово охопити­ населення; характеризуються тяжким перебігом і високою летальністю. До групи­ ОНІ включають: 1) чуму, холеру, віспу, жовту­ лихоманку (це так звані конвенційні хвороби, що підлягають під дію Міжнародних санітарних правил, колишня назва — карантинні інфекції); 2) висипний і поворотний тифи, грип, поліо­мієліт, малярію (хвороби, що підлягають міжнародному наг­ляду); 3) СНІД, сибірську виразку, сап, меліоїдоз, туляремію, бруце­льоз, рикетсіоз, орнітоз, арбовірусні інфекції, ботулізм, гістоплазмоз, бластомікози (хвороби, що підлягають регіональному чи національному нагляду).

Літ.: Словник з мікробіології, вірусології, імунології та інфекційних захворювань / За ред. Г.К. Палія. — Вінниця, 1995.